Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zamościu

                             ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość

 

Unieważnione

DOKUMENTY, strona 1:

Budowa zadaszenia i zabudowy kortów tenisowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz wymianą nawierzchni kortów”.

Utworzono dnia 22.06.2017
zamówienie na:
Budowa zadaszenia i zabudowy kortów tenisowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz wymianą nawierzchni kortów”.
zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSiR-A.2151.3.2015
wartość: poniżej kwot określonych w art.11ust.8 PZP
termin składania ofert: 25 sierpnia 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu 22-400 przy ul. Królowej Jadwigi 8 zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr ZP118315 -2015  
czytaj dalej » na temat: Budowa zadaszenia i zabudowy kortów tenisowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz wymianą nawierzchni kortów”.

Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu

Utworzono dnia 22.06.2017
zamówienie na:
Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu
zamawiający: OSiR Zamość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/11/pn
wartość:  
termin składania ofert: 1 grudnia 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: dodano unieważnienie 
czytaj dalej » na temat: Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu

Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu I Etap

Utworzono dnia 22.06.2017
zamówienie na:
Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu I Etap
zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
tryb zamówienia: zamówienie publiczne
nr sprawy: 75126 - 2010
wartość: 0
termin składania ofert: 31 marca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Przekroczona kwota którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 
czytaj dalej » na temat: Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu I Etap

Dostawa fabrycznie nowej maszyny wraz z kompletem urządzeń do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni boisk piłkarskich

Utworzono dnia 22.06.2017
zamówienie na:
dostawę fabrycznie nowej maszyny wraz z kompletem urządzeń do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni boisk piłkarskich
zamawiający: OŚrodek Sportu i Relareacji w Zamościu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:  
wartość: brak
termin składania ofert: 28 września 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu informuje, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na w/w dostawę zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty / 143.547,42 zł brutto/ przewyższyła kwotę / 120.000 zł brutto/, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Dziękujemy za udział w postępowaniu. 
czytaj dalej » na temat: Dostawa fabrycznie nowej maszyny wraz z kompletem urządzeń do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni boisk piłkarskich

Wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu – I Etap.

Utworzono dnia 22.06.2017
zamówienie na:
Wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu – I Etap.
zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:  
wartość:  
termin składania ofert: 18 września 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu – I Etap”, ponieważ obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, dokonano modyfikacji SIWZ w sposób niezgodny z art. 38 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
czytaj dalej » na temat: Wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu – I Etap.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności związanej z realizacją zadania pn. „Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu”

Utworzono dnia 22.06.2017
zamówienie na:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności związanej z realizacją zadania pn. „Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu”
zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:  
wartość: -
termin składania ofert: 26 października 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 zamawiający zawiadamia, że unieważnia przetarg na: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności związanej z realizacją zadania pn. „Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu”. Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamość, dnia 26 października 2007 r. 
czytaj dalej » na temat: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności związanej z realizacją zadania pn. „Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu”

Informacje

Liczba wyświetleń: 1383
Utworzono dnia: 22.06.2017